Naše služby

Nové zvony

Zaoberáme sa výrobou zvonov do hmotnosti 350 kg, ktoré sú určené pre kostoly, kaplnky, zvonohry, ale aj pre súkromné objekty a zvoničky. Zvony odlievame do hlinených foriem, ktoré pripravujeme tradičnou stredovekou technológiou. Každý zvon je originálnym dielom s jedinečným charakterom, za ktorým je vždy niekoľkomesačná práca.


Výtvarné spracovanie zvona môže obsahovať ľubovoľný text,  reliéfy, erby či  ornamentálne prvky výzdoby, ktoré je možné zhotoviť na prianie zákazníka.

Dodacia lehota je od 3 do 6 mesiacov od zadania objednávky.


Zvonkohry

Ako jediná zvonolejárska dielňa na Slovensku ponúkame odlievanie presne ladených zvonov  určené pre zvonkohry (tzv. carillony). Zvonkohra je hudobný nástroj pôvodom z krajín Beneluxu. Tvorí ju súbor presne ladených zvonov, ktoré môžu byť v rozsahu až niekoľkých oktáv. Rozoznievané sú pomocou kladív alebo sŕdc .


Renovácia a Servis

Realizujeme renováciu starých a historických zvonov. Zvony očistíme, pôvodné historické príslušenstvo zvonov podľa možností zachováme, prípadne nahradíme poškodené komponenty alebo zhotovíme repliku originálu. Nevhodné príslušenstvo nahradíme novým. Nové zavesenia zvonov zhotovujeme výlučne z dubového dreva. Závesné prvky, kovania a srdcia zvonov sú zhotovované kováčskymi postupmi.Automatizácia zvonov


Nové alebo renovované zvony môžeme automatizovať formou lineárneho motora s riadiacou elektronikou. Ten zabezpečí šetrné rozhojdanie, chod a brzdenie zvona.


Prezentácia zvonolejárskeho remesla

Ponúkame prezentáciu zvonolejárskeho remesla na rôznych kultúrnych, súkromných podujatiach a jarmokoch. Sme schopní odliať zvon priamo v danej lokalite s hmotnosťou od 1,5  až do 35 kilogramov.

Počas posledných rokov sme sa zúčastnili na mnohých podujatiach v rôznych lokalitách Slovenska a Maďarska:

  1. Gemerský remeselnícky festival (Krásnohorská Dlhá Lúka)
  2. Festival Koliesko (Kokava nad Rimavicou)
  3. Noc múzeí 2018 (Lučenec)
  4. Dni obce 2018 (Vlachovo)
  5. Mesterségek Ünnepe (Budapešť)
  6. Kerekdomb Fesztivál (Tállya)
  7. Grál pince (Miskolc-Görömböly)
  8. Kisgyőr

Odborné poradenstvo


Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti kampanológie.