Nové zvony

Nové zvony

Zaoberáme sa výrobou zvonov do hmotnosti 500 kg, ktoré sú určené pre kostoly, kaplnky, zvonohry, ale aj pre súkromné objekty a zvoničky. Zvony odlievame do hlinených foriem, ktoré pripravujeme tradičnou stredovekou technológiou. Každý zvon je originálnym dielom s jedinečným charakterom, za ktorým je vždy niekoľkomesačná práca.

Zvony zhotovujeme v ľubovoľných veľkostiach a ladeniach podľa požiadavky alebo situácie v danej lokalite. 

Výtvarné spracovanie zvona môže obsahovať ľubovoľný text, reliéfy, erby či ornamentálne prvky výzdoby, ktoré je možné po konzultácii zhotoviť na prianie zákazníka.


K novým zvonom zhotovujeme príslušenstvo na mieru. Závesné prvky a srdce zhotovujeme tradičnými kováčskymi postupmi. 

Dodacia lehota sa pohybuje v rozpätí od 3 do 10 mesiacov od zadania objednávky v závislosti od zložitosti, veľkosti diela a aktuálnej vyťaženosti kapacít dielne.