Odborné poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo pri návrhu nových zvonov, automatizovaní existujúcich, ako aj renovácii pamiatkovo chránených zvonov a ich príslušenstva.