Renovácia a servis zvonov

Renovácia a Servis

Realizujeme renováciu starých a historických zvonov. Zvony očistíme, pôvodné historické príslušenstvo zvonov podľa možností zachováme, prípadne nahradíme poškodené komponenty alebo zhotovíme repliku originálu. Nevhodné príslušenstvo nahradíme novým. Nové zavesenia zvonov zhotovujeme výlučne z dubového dreva. Závesné prvky, kovania a srdcia zvonov sú zhotovované kováčskymi postupmi.