Renovácia a servis zvonov

Renovácia a Servis

Realizujeme renováciu starých a historických zvonov. Zvony šetrne očistíme, pôvodné historické príslušenstvo zvonov podľa možností zachováme, prípadne nahradíme poškodené komponenty alebo zhotovíme repliku originálu dobovými postupmi. Nevhodné príslušenstvo nahradíme novým. Nové zavesenia zvonov, tzv. zvonové hlavy zhotovujeme výlučne z dubového dreva. Závesné prvky, kovania a srdcia zvonov sú zhotovované tradičnými kováčskymi postupmi.  Srdcia zvonov zhotovujeme v rôznych tvarových prevedeniach, v závislosti od lokality určenia. Tie sú po kováčskom spracovaní tepelne upravené tak aby bola dosiahnutá tvrdosť pod 120 HB (tvrdosť podľa Brinella). V historických zvonoch, v prípade, že neboli z dôvodu opotrebenia úderného venca pootočené, srdcia vešiame pomocou kožených remeňov na oceľové oko zaliate v príklope zvona. V prípade, že je zvon pootočený, upevňujeme na zaliate závesné oceľové oko prípravok na korekciu osi kyvu zvona, tzv. šarnýr.