Renovácia a Servis

Realizujeme aj renováciu starých a historických zvonov. Zvony sú šetrne očistené a pôvodné historické príslušenstvo zvonov zachované, ak je to možné. Tam kde je to nevyhnutné, poškodené komponenty nahradíme zhotovením repliky originálu za pomoci dobových postupov. Nevhodné príslušenstvo nahradíme novým. Nové zavesenia zvonov, tzv. zvonové hlavy zhotovujeme výlučne z dubového dreva. Závesné prvky, kovania a srdcia zvonov sú zhotovované tradičnými kováčskymi postupmi.Srdcia zvonov zhotovujeme v rôznych tvarových prevedeniach, v závislosti od požiadaviek miesta určenia. Po kováčskom spracovaní sú tepelne upravené tak, aby bola dosiahnutá tvrdosť pod 120 HB (tvrdosť podľa Brinella). Následne sú zavesené vo vnútri zvona na kožený remeň, aby sa zamedzilo miešaniu nežiaduceho kovového zvuku srdca so zvukom zvona. Pri historických zvonoch, kde je oko na zavesenie srdca zaliate v príklope zvona a teda po pootočení zvona ho nie je možné ďalej využívať, inštalujeme na oko prípravok na korekciu osi kyvu zvona, tzv. šarnýr.