Novinky

S cieľom zachovania tradícií, využitia tradičných technologických postupov výroby a odlievania zvonov rámci projektu "Odlievanie zvonov tradičnou stredovekou technológiou" som realizoval výskumnú činnosť. Na základe získaných informácii a skúseností z terénneho výskumu, pokusov a možnosti stáže v zahraničnej zvonolejárskej dielni majstra Abela Portillu v Španielsku som vytvoril výrobky - zvony, pri ktorých výrobe boli aplikované nadobudnuté poznatky. Tieto diela poznatky budú zahrnuté v prednáške a tajomstvách zvonolejárskeho remesla v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska č. 8, Rožňava) 16. septembra 2020 o 16.30 h. Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Všetkých srdečne pozývame!

Zároveň žiadame o dodržanie aktuálne platných opatrení slúžiacich na prevenciu šírenia COVID-19.

Info: Róbert Slíž, robertsliz.jr@gmail.com, +421 911 555 339 


Srdečne pozývame na podujatie Remeslo z kraja sveta, ktoré sa uskutoční 25. augusta v Atrium Optima v Košiciach.


Ahoj Slovensko

Reportáž z našej dielne v relácii RTVS, Ahoj Slovensko

Új szó: Úgy készül a harang, mint a középkorban

Három harangöntő van az országban. Közülük a legfiatalabb a várhosszúréti Slíž Róbert. A fiatal mesterember által készített harangok Európa számos országában ott vannak. Az Év Ifjú Mestere elismeréssel is kitüntetett harangöntő legújabb alkotása múlt pénteken készült el, a 12 kilós harang a magyarországi Eger közelébe kerül. Viac info...


Reportáž Család 18


Reportáž z Festivalu ľudových remesiel (Mesterségek ünnepe) v Budapešti. Viac info...

Rangos elismerés a Gömöri Kézműves Társulás fiatal harangöntőjének

Budapest/Rozsnyó. A Gömöri Kézműves Társulás alig húszéves harangöntője rangos elismerésben részesült Budapesten. A Mesterségek Ünnepén a budai várban - az év ifjú mestere címet Slíž Róbert rozsnyói harangöntő kapta. A fiatal tehetség várhosszúréti műhelyében 18 évesen készítette el első harangját, de a kapcsolata velük sokkal korábbra tehető.

Správy RTVS z regiónov

.

Správy RTVS z regiónov 12.10.2017. Reportáž