Technológia

Príprava formy

Jadro 

Pomocou prvej šablóny sa vyformuje z hliny prvý diel formy, ktorý kopíruje vnútorný tvar zvonu

Falošný zvon

Druhou šablónou sa na jadro vytvorí z hliny presný model budúceho zvonu. Ten sa pokryje tenkou vrstvou vosku, na ktorú sa aplikujú všetky prvky výtvarnej výzdoby a nápisy.

Plášť

Voskový model sa následne pokrýva vrstvami hliny, ktoré majú za úlohu dokonale odtlačiť voskový model. Tvorí sa tak tretia časť formy, tzv. plášť.

Plášť formy sa po vypálení formy nadvihne, falošný zvon sa odstráni a po opätovnom zložení plášťa a jadra vo forme vznikne dutina s rozmermi budúceho zvona. Zložená forma sa následne zakope do liacej jamy.

Prikročí sa k tavbe zvonoviny, ktorá pozostáva z 20% cínu a 80% medi. Po dosiahnutí teploty vyše 1100°C sa kov naleje do formy.

Zvon pomaly chladne niekoľko hodín až dní. Tento proces je nesmierne dôležitý pre budúcu kvalitu zvuku a jeho životnosť. Po vychladnutí sa zvon vykope, forma sa rozbije a odliatok sa následne čistí a cizeluje.

Zvon sa pomocou kovaných závesných a ozdobných prvkov uchytí o dubovú hlavicu s čapmi.

Neodmysliteľnou časťou zvona je jeho srdce, ktoré musí mať vhodnú hmotnosť a proporcie aby zvon rozoznievalo správne. Srdce sa kuje z mäkkej oceli.

Hotový zvon sa s príslušenstvom osadí do nosnej konštrukcie, takzvanej zvonovej stolice. Od tohto okamihu môže zvon slúžiť budúcim generáciám po mnohé stáročia.